top of page

ਨੇਵੀ ਹੀਰਾ ਟੈਕਸੀਡੋ ਪੈਂਟ, ਇੱਕ ਪੇਸਟਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਫੁੱਲਦਾਰ ਪਰਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜੈਕੁਆਰਡ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ, ਸਲੈਂਟ ਫਰੰਟ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸੋਮ ਬੈਕ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ.

ਬ੍ਰੈਂਟ ਟੁਸੀਡੋ ਪੰਤ

C$149.95Price
  • ਨੇਵੀ ਹੀਰਾ ਟੈਕਸੀਡੋ ਪੈਂਟ, ਇੱਕ ਪੇਸਟਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਫੁੱਲਦਾਰ ਪਰਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜੈਕੁਆਰਡ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ, ਸਲੈਂਟ ਫਰੰਟ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸੋਮ ਬੈਕ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ.

bottom of page